Honorarium.

Honorarium Kancelarii Legal Project jest uzgadniane indywidualnie z Klientem. Stawki honorarium są proponowane w zależności od rodzaju świadczonych usług oraz wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób zaangażowanych. Podstawową jednostką rozliczeniową jest jedna efektywna godzina pracy współpracowników Kancelarii.

Możliwe jest również określenie honorarium w formie stawki zryczałtowanej za okres rozliczeniowy, albo jako kwoty wynagrodzenia za wykonanie umówionych czynności lub zadania.

Kancelaria jest otwarta na stosowanie różnych systemów rozliczeń w oparciu o indywidualne potrzeby Klientów. Umożliwiamy także dokonywanie płatności za usługi przy pomocy kart płatniczych.

Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wycenę.
Musisz podać imię
Musisz podać nazwisko
Musisz podać adres e-mail
+48
Musisz podać numer telefonu
Musisz wpisać treść